Οι Ο.Κ.Ε. αναπτύσσουν πολυεπίπεδη συνεργασία, τόσο εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο με στόχο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων ώστε να επηρεαστούν οι σχεδιασμοί της Ένωσης, οι πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και η δράση των κατ' ιδίαν ιδιωτικών φορέων. Ενδεικτικά αναφέρονται η στενή συνεργασία της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος με την Ε.Ο.Κ.Ε. και τις άλλες Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε., η συμμετοχή της στη Διεθνή Ένωση των Ο.Κ.Ε., στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, στη Συνεργασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κ.ά.

Παγκόσμιο Περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έντονη δραστηριοποίηση για την οργάνωση των Ο.Κ.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρώτη Διεθνής Σύνοδος των Ο.Κ.Ε. έγινε στη Γαλλία το 1989. Ακολούθησαν οι συναντήσεις στις χώρες Καναδάς (1991), Μπουρκίνα-Φάσο (1993), Πορτογαλία (1995), Βενεζουέλα (1997), Μαυρίκιος (1999), Ολλανδία (2001), Αλγερία (2003), Γαλλία (2005), Κίνα (2007), Ουγγαρία (2009) και Ιταλία (2011).

AICESIS

Η Διεθνής Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS) ιδρύθηκε το 1999 και πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη συνεδρίασή της τον Ιούλιο του 1999 στο Port Louis, στο Μαυρίκιο.
Στην αρχική μορφή της, η AICESIS είχε 24 τακτικά και 3 συνδεδεμένα Μέλη. Σήμερα στην AICESIS συμμετέχουν 71 θεσμικά όργανα από χώρες της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης.

Περισσότερα


Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, ως αποτέλεσμα μια συστηματικής προετοιμασίας, εξελέγη Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. κατά την περίοδο 2009-2011. Η ενεργός συμμετοχή της οδήγησε στην επανεκλογή της στο Δ.Σ. την περίοδο 2011-2013. Σήμερα η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, με τις τοποθετήσεις και τα κείμενα θέσεών της στις Ομάδες Εργασίας (όπως Περιβάλλον, Παγκόσμια κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών) και τις Επιτροπές (όπως Βραβείο Χιλιετίας) της Διεθνούς Ένωσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών διεθνούς αποδοχής.

UCESIF

H Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών της Γαλλοφωνίας (UCESIF) αποτελεί μια διεθνή ένωση Ο.Κ.Ε. από χώρες της γαλλοφωνίας, οι οποίες αναπτύσσουν κοινή δράση για μια σειρά από επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες τους.
Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος έγινε μέλος της UCESIF τον Ιούλιο του 2011 και δραστηριοποιείται ενεργά αναπτύσσοντας σχέσεις με αντίστοιχους θεσμούς σε αυτές τις χώρες. Στη διάρκεια της 10ης Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2013, η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος εκλέχθηκε στην Προεδρία της UCESIF για την περίοδο 2013-2015.

Διμερείς Συνεργασίες

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος πιστεύει ότι η επικοινωνία και η συνεργασία με τους αντίστοιχους θεσμούς ανά την υφήλιο, καθώς και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Ο.Κ.Ε. από άλλες ηπείρους, προσφέρουν νέες δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργασιών σε μια προνομιούχο βάση για τη χώρα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί σχετικές πρωτοβουλίες και βρίσκονται σε εξέλιξη πλήθος άλλων με Ο.Κ.Ε. από την Ασία, την Αφρική και τη Ν. Αμερική.
 

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Ιορδανίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Αρμενίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Βραζιλίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Ισραήλ

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Μπενίν

 

Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

Η αναβάθμιση του ρόλου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην Ευρώπη σε θέματα κοινωνικής συναίνεσης για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, αποτελούν σημαντικά συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος των Ο.Κ.Ε.

Ετήσιες Συναντήσεις των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των ευρωπαϊκών Ο.Κ.Ε.

Η ελληνική Ο.Κ.Ε. έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Το 1997 οργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, τις ετήσιες Συναντήσεις των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των ευρωπαϊκών Ο.Κ.Ε. Από τότε συμμετέχει ενεργά, με παρεμβάσεις και προτάσεις, σε όλες τις συναντήσεις, και έχει αναπτύξει ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με όλες τις εθνικές Ο.Κ.Ε.
Στην Ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων στο Δουβλίνο, στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2012, αποφασίστηκε η Συνάντηση του 2013 να διοργανωθεί από την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στην Αθήνα.
Η Συνάντηση των Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε. και της Ε.Ο.Κ.Ε. έλαβε χώρα στην Αθήνα (Μουσείο Ακρόπολης) τον Απρίλιο του 2013. Η Ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2013, όπου οι εκπρόσωποι 16 Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (Ο.Κ.Ε.) Ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) υιοθέτησαν Κοινή Δήλωση.

Η Eυρωμεσογειακή Συνεργασία

Η Eυρωμεσογειακή Συνεργασία, ως μία πολυμερής σχέση, άρχισε να αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφετηρία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας του 1994. Παλαιότερα είχαν υπάρξει συμφωνίες συνεργασίας της Κοινότητας με χώρες της μεσογειακής λεκάνης, αλλά αυτές ήταν σε διμερές επίπεδο. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Ο.Κ.Ε. είναι η προώθηση της αποκεντρωμένης δράσης, της δράσης των μη κυβερνητικών φορέων στο σχεδιασμό προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, αποφασίσθηκε να συγκληθεί η Διάσκεψη της Βαρκελώνης στις 27 και 28 Νοεμβρίου του 1995, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. και δώδεκα ακόμη μεσογειακών κρατών: Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστίνη (στα επίσημα κείμενα αποκαλούνται ως “εδάφη”), Συρία, Τουρκία και Τυνησία.
Σε συνέχεια της Διάσκεψης της Βαρκελώνης, πραγματοποιήθηκαν δεκαεπτά συναντήσεις των Ο.Κ.Ε. και συναφών οργανισμών της μεσογειακής λεκάνης: η Οικονομική και Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής των Μεσογειακών Ο.Κ.Ε. στη Μαδρίτη (1995), το Παρίσι (1996), την Καζαμπλάνκα (1997), τη Λισαβόνα (1998), την Αττάλεια (1999), τη Νάπολη (2000), την Αθήνα (2002), τη Μάλτα (2003), τη Βαλένθια (2004), το Αμμάν (2005), τη Λιουμπλιάνα (2006), την Αθήνα (2007), το Μαρόκο (2008), την Αλεξάνδρεια (2009), τη Ρώμη (2010), την Κωνσταντινούπολη (2011), το Αμμάν (2012) και την Βαρκελώνη (2013).

Συνεργασία με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η ελληνική Ο.Κ.Ε. σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η διοργάνωση Συναντήσεων των κοινωνικών φορέων από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1997. Στη συνέχεια, η Ο.Κ.Ε. εξέφρασε Γνώμη Πρωτοβουλίας με θέμα «Κοινωνικός διάλογος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Απρίλιος 1999).
Τον Ιανουάριο του 2000 η Ο.Κ.Ε. συνδιοργάνωσε με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και τη Διαδικασία Royaumont Συνέδριο με θέμα «Κοινωνία των πολιτών, εκδημοκρατισμός, συμμετοχή και Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη», στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε, το Σεπτέμβριο του 2002 στη Θεσσαλονίκη, η Τελική Διάσκεψη του Σχεδίου Δράσης «Διαδικασία της Θεσσαλονίκης». Το Δεκέμβριο του 2006 η Ο.Κ.Ε. συνδιοργάνωσε με την Ε.Ο.Κ.Ε. στη Θεσσαλονίκη Συνέδριο των θεσμικών οργάνων Κοινωνικού Διαλόγου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα: «Ο ρόλος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών στη διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε. και την υλοποίηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας». Επίσης, αναπτύσσει μία σειρά διμερών επαφών με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Project “CESlink”

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και οι εθνικές Ο.Κ.Ε. έθεσαν ως κοινό στόχο τη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πληροφόρησης, το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει καλύτερα αυτές και το έργο τους. Η νέα τεχνολογία του διαδικτύου θεωρήθηκε το καλύτερο εργαλείο για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Ως αποτέλεσμα πρόβαλε η ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ της Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. Έτσι, δημιουργήθηκε το Project “CESlink”.
Το Project ξεκίνησε με τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας ανάμεσα στην Ε.Ο.Κ.Ε. και τις εθνικές Ο.Κ.Ε., η οποία αργότερα ονομάστηκε “CESlink Group”. Η ομάδα αυτή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί, αναπτύσσει και διευρύνει την πρωτοβουλία.
Κατά το έτος το 2006 η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου (Ο.Κ.Ε. Ελλάδος) τέθηκε επικεφαλής των Δράσεων Επικοινωνίας του Project “CESlink”.
Οι μελλοντικοί άξονες ανάπτυξης αφορούν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ε.Ο.Κ.Ε. και των εθνικών Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε., την ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων κρατών μελών της Ε.Ε. και των μελών της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών για την ενεργό συμμετοχή τους στο Project “CESlink”, την ενίσχυση του ρόλου του Project “CESlink” ως κοινού project μεταξύ των Ο.Κ.Ε., καθώς και την παρακολούθηση και πληροφόρηση για τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.